1. 1.
    mina urgan'ın bir kitabı..

    shakespeare'in tüm oyunLarının inceLemeLerini yapmıştır.. ayrıca türkçede en geniş biçimde eLe aLınan hamLet inceLemesidir..
    ... tucimania