1. ?.
  15. yüzyıl divan edebiyatı şairlerindendir. asıl adı yusuf sinan'dır. uğradığı haksızlığı anlatmak için yazdığı harname, II. mahmut'un isteğiyle yazdığı hüsrev ü sirin isimli iki mesnevisi ve bir divan'ı vardır.
  1 ... frozen hopes
 2. 1.
  Hasretinden sanemâ bağrımıza kan dökülür
  San ki Nûh âfetidir bahrına tûfân dökülür

  Gam u hasret gözüme âh gumâm olalıdan
  Gözlerimden yere gör nicesi bârân dökülür

  Hasretiyle özünün yüzünü jeng eyledi ay
  Gördü kim gün yüzüne zülf-i perîşân dökülür

  Başmagın kebkebine ya'ni yüzün sürmek için
  Gökten ılduz yere gör vâlih ü hayrân dökülür

  Teşne-dil olsa Hızır âb-ı hayâta ne aceb
  Dem-i isâ lebiçün çeşme-i hayvân dökülür

  Leblerin goncesi gül yüzde tebessüm kılalı
  Gonceler çâk-ı kabâ güllere handân dökülür

  N'ola ihsân edesin vaslını Şeyhî'ye şehâ
  Gözlerinden çün anun hicrin ile kan dökülür
  1 ... farabi
 3. 2.
  dini konuların yanında din dışı konularda da şiirler yazmıştır. söyleyiş güzelliğinden ziyade, söze ve anlama önem vermiştir. tasavvufun yanı sıra tıp eğitimi de almıştır.
  ... haziran
 4. 3.
  şeyhi, germiyan beyi yakub efendinin tabibidir. bir savaş sırasında çelebi mehmed'in gözleri kör olur. sahasında çok bilinen şeyhi'ye haber verilir. şeyhi, çelebi'yi iyileştirir. çelebi'de buna karşılık topuzlar köyünde şeyhi'ye bir tımar verir. tımarını devralmaya giden şeyhi eski tımar sahipleri tarafından feci şekilde darb edilir. bunun üstüne şeyhi 126 beyitlik harname'yi yazar. harname türk şiirindeki ilk yergi eseridir.
  2 ... diyonsos
 5. 4.
  hekim sinan da denir. türk soyundandır. osmanlının ilk şairidir. şair ahmedî'den öğrenim gördü. iran'a gitti. orada tıp, hikmet ve tasavvuf konularında çalıştı. dönüşünde ankara'da hacı bayram veli'ye kapılandı. o'ndan şeyhî takma adını aldı. kütahya'ya yerleşip attar dükkanı açtı. hekimliğe başladı. çelebi mehmet'in özel hekimi oldu. harname adlı yapıtını tamamlayıp çelebi mehmet'e sundu. hüsrev-ü şirin adlı bir yapıtı vardır.
  ... alemonia
 6. 5.
  "Harnâme" adlı eseri edebiyatımızda ilk fabl türü eser olarak bilinir.
  ... burada seviyorum seni