1. .
    kıt mallar demektir. iktisat teorisinin özü de zaten malların kıt, ihtiyaçların ise sonsuz olmasına dayanır
    1 ... plug in baby