1. 1.
    birden çok çalgıcıdan oluşan,o düğün senin,bu televizyon proğramı benim koşturup duran,gittikleri yere müzik götüren müzik topluluğudur.
    ... asiti kaçmış kola