1. 1.
    iki avusturalyalı yazar Salter ve Swan tarafından 1950'lerde geliştirilmiş olan model, iki amaca hizmet eder: ilk olarak, makroekonomik dengesizliklere neden olan kritik faktörlerin rolü ve etkileşiminin anlaşılmasına yardım etmek,
    ve ikinci olarak, siyasal müdahalelerin sonuçları hakkında bir fikir edinilmesine iskelet oluşturmak.

    modelin özünde, ticarete konu edilebilir mallar ile ticarete konu olmayan (non-tradable) mallar ve hizmetler arasındaki ayrım yatar.
    ... wad ar yu tolking ebat yu