1. .
  --spoiler--
  38 / SAD - 72
  Fe izâ sevveytuhu ve nefahtu fîhi min rûhî fe kaû lehu sâcidîn(sâcidîne).
  Böylece onu sevva ettiğim ve onun içine ruhumdan üflediğim zaman, derhal ona secde ederek yere kapanın!

  --spoiler--

  ayetinde söylendiği üzere allah kendi ruhundan ruh üflemiştri insana ve bu ruh en mükemmel olduğundan dolayı değişemez zira daha iyi olamaz çünkü en iyidir ve dahada kötü olamaz çünkü allahın ruhundandır bu sebepten ruh değişmez yani diğer bir mana ile zamansızdır ve bundan ötürüdür ki zamandan münezzehtir ve zamandan münezzeh olan doğal olarak mekandan da münezzehtir ( izafiyet teorisi) bu sebeptendir ki ruh bedenin veya herhangi bir mekanın içinde bulunamaz.
  -1 ... tukay