1. 1.
  malzemenin elastik sınırlar içinde absorbleyebileceği enerji miktarıdır.bu sınırlar içinde enerji verilirse malzeme eski haline gelir. daha fazla enerji verilmesi halinde malzeme büküldüğü biçimde kalır.
  #1472993 :)
 2. 2.
  cekme testi uygulanan numunenin gerilme-genleme eğrisinin elastik bölge altında kalan alan ile tanımlanır. büyük u'ya büyük r alt indisi ile simgelenir.
  #2944698 :)
 3. 3.
  çekme esnasında malzemenin akma noktasına kadar enerji depolama kabiliyetidir.
  #6534359 :)
 4. 4.
  Malzemenin elastik deformasyon esanasında yuttuğu enerji miktarı olarakta tanımlanabilir.
  #10080206 :)

rezilyans ile alakalı başlıklar