1. .
    ürkmüş korkmuş olan canlı için kullanılan kelime.
    ... devedikeni
  2. .
    f. Ürkmüş, korkmuş, çekingen.
    ... ece kscg