1. 1.
    artık mıknasiyet olarak adlandırılabilir. mıknasiyet özelliğine sahip bir madde mıknatıslandığı zaman n ve s kutupları bir araya gelir. bu olay mıknasiyet var olduğu sürece var olacaktır. mıknatısiyet ortadan kalktığı zaman n ve s kutuplar birbirinden ayrılır. fakat remenens özelliğine sahip bir madde de mıknatısiyetin ortadan kalkması halinde bile bazı n ve s bileşenler birbirinden ayrılmazlar ve az da olsa mıknatısiyeti sürdürürler. bu olaya remenens adı verilir.
    ... texavery