bugün

dos ekranında dizin silmeye yarayan komut.
(bkz: rdram)
ing. ucuncu derken sayının yanına eklenen son ek.
3rd = third
ms-dos komutlarında rmdır ile aynı görevdedir.
Açılımı "remove directory" olan ms-dos komutu.
mikroişlemci ve denetleyicilerin veri ve program hafızasından veri okumaya yarayan (bkz: read) enable girişi.
read in kısaltılmışı olarak da kullanılır.
(bkz: rıdvan dilmen).