1. 1.
    rastgele küfür yemek istemektir.
    5 ... 17 25 08 00