1. 1.
    kuantum mekaniğinin yorumlarından biri. açılımı kuantum bayesianismdir. tam olarak fiziğin alanına girmekten çok biraz da fizik felsefesine dayanır. özünde yaptığı şey şudur: kuantum mekaniği matematiğini alıp ona ontoloji, epistemoloji ve fiziksel yasaları nasıl anlamamız gerektiğini anlatan bir hikaye verir. kopenhag, everett, çoklu evren ve gizli değişken yorumlarına benzer. Her biri birbiriyle aynı ampirik tahminleri verse de nesnelerin yapısıyla ilgili hikayelerinde önemli ölçüde farklıdır. qbism'e gmre dalga fonksiyonu epistemolojik bir nesnedir, kişiseldir, subjektiftir ve hiçbir anlamda evrende "orada bir yerde" diyebileceğimiz herhangi bir yerde olamaz. gözlemcinin ölçülen nesne hakkındaki bilgisi burada kodlanır. özetle öznelcilik had safhadadır. gizli değişken yorumları bile dalga fonksiyonunu bütün gözlemciler için tek bir denklem şeklinde ifade ederken qbism her gözlemci için farklı bir dünya yaratır. ben bir gözlemciysem dalga fonksiyonu inançlarımı kodlar ve bunlar mutlaka başka kimseyle paylaşılmaz der. hiçbir şekilde bir nesnel olasılık mevcut değildir. nesnel olasılık sadece öznel inanç derecelerinin ölçümleridir der ve bunu kuantum mekaniği olasılıklarına uygular.
    ... john misty