1. 1.
    (#384454)no lu entrysiyle gerçekten de insanların hayatta en çok yara aldığı konulardan birine parmak basan,okuduğum vakit hayatın olayını kavramış olduğunu düşündüğüm yazar.
    ... hakande84