1. 1.
    M.Ö.4.yy'da yaşamış ve klasik stilin son temsilcilerinde olan heykeltraş.

    döneminde ilk defa çıplak kadın figürünü gerçek boyutlarında işleyen sanatçı olarak kabul edilir.

    anadolu'Lu bir sanatçı olduğu düşünülür.
    ... maussollos