1. .
    elektronegativiteleri farklı olan elementlerin biraraya gelmesiyle meydana gelirler. eksi yük daha elektronegatif atom üzerinde yoğunlaşmıştır.
    1 ... coincidental magic