1. 1.
    Açılımı Plug-and-playdir.Bir bilgisayar terimidir. (bkz: Plug-and-play)
    ... eylul
  2. 2.
    bir transistor türüdür.beyz ucuna negatif akım gelince iletime geçer.
    2 ... erdem andac