1. 1.
    Derin devletle ve sömürüyle yönetilen ülkelerdeki temsili siyaset adamlarının oluşturduğu topluluk.
    1 ... ilgisiz ve sorumsuz insan