1. 1.
  Fiyatlarda meydana gelen düşme sonucu reel servette ortaya çıkan artışın tüketim harcamaları üzerindeki etkisidir. Parasal ücretlerin esnek olması halinde tam istihdama ulaşılabileceğini ileri sürer. Buna göre ekonomide parasal ücretlerin azalmasıyla fiyatlar genel seviyesinin de düşmesi halinde daha önce biriktirilmiş tasarrufların reel değerleri artacak ve fertler bu nedenle daha az tasarruf ederek fiyatları düşen tüketim mallarına olan taleplerini artıracaklardır. Fiyatların düşüp servetlerin artmasıyla ortaya çıkan bu tasarruf azaltıcı veya toplam harcamaları artırıcı etkiye "reel balans etkisi" ya da "Pigou etkisi" denir.
  2 ... gonulcelen
 2. 2.
  arthur cecil pigou isimli ingiliz iktisatçı,deflasyoncu politikayı savunarak tam istihdam sağlanabileceğini iddia eden iktisadın ilk temsilcisi olarak sayılabilecek kişi.
  1 ... amadeus
 3. 3.
  pigou etkisine göre devalüasyon sonrası şirketler işlem güdüsüyle kasalarındaki para miktarını arttırmaya çalışırlar. bu para da harcamaların bir miktar azalmasına neden olur. kasada tutulan paranın miktarı ne kadar çoksa harcamalar da o kadar azalacak ve devalüasyon o kadar başarılı olacaktır.
  1 ... luciddreaming
 4. 4.
  klasik iktisat görüşünün hala telaffuz edilmesini sağlayan iktisatçı.

  keynezyen görüşü savunan iktisatçılar, klasik iktisatçıların savunduğu görüşleri 3 farklı şekilde çürütmüş, deyim yerindeyse büyük ayar vermişlerdir.artık klasik iktisatçılarda keynezyencilere hak vermeye başlarken pigou çıkmış ve keynezyenlerin eleştirisine karşı bir argüman oluşturmuştur.

  ad'nin (toplam talep doğrusu) keynezyencilerin dediği gibi dik olmadığını,negatif eğimli olduğunu ve as (toplam arz doğrusu)ile bu sayede çakışacağını ve sonucunda esnek fiyatlar sayesinde piyasanın kendi kendine tam istihdam seviyesine geleceğini göstermiştir.bunada iktisat dilinde pigou etkisi denmiştir.
  2 ... vendetta
 5. 5.
  tüketimin, gelir ve servete bağlı bir fonksiyonla tanımlanması nedeniyle; fiyatlar genel düzeyindeki düşüşün kişilerin servetlerinin reel değerini arttırması sonucu, tüketimin artmasıdır.
  1 ... comatose