1. 1.
    metan, etan, propan ve bütan gibi hidrokarbonların karışımını ifade eden, apolar aprotik çözücü olarak sıklıkla kullanılan sıvı.
    1 ... coincidental magic
  2. 2.
    içinde eterin e' si bile bulunmayan eter.
    1 ... conspirator