1. 1.
  türklerin savaşta meşhur olduğu kadar, diplomaside meşhur olan millet. incelendiğinde bu özelliklerinin hala devam etmekte olduğunu görebilirsiniz.
  6 ... stratosfer
 2. 2.
  Med Devletine M.ö. 550' de son vermişlerdir.
  5 ... linka
 3. 3.
  M.Ö. 550'de Persler Büyük Kiros (ya da II. Kiros ya da II. Keyhüsrev) önderliğinde birleşerek kuzeydeki Medleri yıkmış ve bir devlet haline gelmişlerdir. Bundan sonra Keyhüsrev fetih hareketlerine girişmiştir. Bu fetihlerde ise Babil, Fenike gibi zengin yerleri fethedip ülkeyi zengin bir krallık haline getirmiştir. Ermenistan'ı, Lidya'yı ve Krezus'ünservetini ele geçirip tüm Anadolu'yu hakimiyeti altında birleştirmiştir. Anadolu'yu ele geçridikten sonra Babil üzerine saldırmış ve orayı da fethedip kendini Babil kralı ilan etmiştir. Bundan sonra ise Mısır'a saldırma hazırlıklarına başlamış, kuzeydoğuyu sağlamlaştırmak için iki kabileyle savaş yapmış ve bu savaşlar da kabileler direniş göstermişler, Büyük Kiros de bu savaşta hayatını kaybetmiştir.

  Yerine ise oğlu Kambis geçmiştir. Kambis devrinde Mısır fethedilmiş, Kartaca'ya kadar Pers ordusu ilerlemiş, ancak Kartacalıları geçememiştir. Kambis döneminde iranlı kabileler ayaklanmışlardır, bunlar Gomata isimli bir Med rahibinin başını çektiği mecusiler dir.

  Kambis Mısır dönüşü ölmüş, yerine ise ünlü Pers imparatoru I. Darius geçmiştir. ilk olarak kabile isyanlarını bastırmış ve çeşitli alanlarında devrim niteliğindeki hareketlere girişmiştir. I. Darius da fetih hareketlerine girişmiş, doğuda Hindistan'a dayanmıştır imparatorluk sınırları. Kafkasya'ya doğru iskitlere karşı da sefer yapmış, ama başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Daha sonra batıya yönelip, Trakya, Makedonya ve Ege'ye saldırıp buraları ele geçirmiştir. Bunun üzerine Spartalılar, Darious ve oğlu Kserkes'e karşı Salamis Deniz Savaşı'nı yapmışlardır. Salamis Deniz Savaşı'nda elde edilen ganimetlerin bütünü Büyük iskenderin fethinde ele geçirilmiştir.

  ikinci Artakserkes döneminde devlet hızla çözülmeye başlamış, imparatorluk'ta ayaklanmalar olmuş, Mısır bağımsızlığını ilan etmiştir. isyanlar güçlükle bastırılmış, ama daha sonra üçüncü Darius döneminde Persler imparatorluğu'na Büyük iskender son vermiştir.

  Anadolu'ya hakim olan Perslerin satrapları ülkeyi imar etmek için çaba göstermişlerdir. Bu çalışmalar sırasında Bodrum'da yapılan Mausoleum (Mozole kral mezarı) dünyaca ünlü eserlerden biridir.
  (bkz: pers) *
  3 ... meydanbenim
 4. 4.
  Pers sözcüğü farsçadan gelmektedir. Pers farsça; ihtişama layık olan gibi bir anlama gelmektedir.
  1 -1 ... meftuni
 5. 5.
  dünya tarihine yön vermiş bir ırktır. pers sözcüğü farsçadan gelmemektedir, zira farsça diye birşey yoktur. tam tersi fars sözcüğü persçeden gelmektedir. kavmin adı pers, dili ise persçedir. arapça'da "p" sesi olmaması nedeniyle farsça olarak yerleşmiş ve osmanlı'ya da o şekilde geçmiştir...
  4 -1 ... ozz le grand
 6. 6.
  iran'a hakim olan eski bir kavimdir. m.ö. 2000 yılında, kuzeyden gelip, Orta iran'a yerleşmişlerdir.

  perslere mecusiliği yani ateşe tapma dinini Hindistan'dan kavulan Zerdüşt öğretmiştir. iyilik tanrıları "ized" ya da "ormürzd" idir. Kötülük ve karanlık tanrıları ise "ehrimen" idir.

  makedonyalı iskender tarafından yıkılmışlardır.
  1 ... ustume iyilik saglik
 7. 7.
  hoşgelmiş yedinci nesil insanı.*
  -1 ... komsunun uyuz cocugu
 8. 8.
  (bkz: #8398340)

  ona buna laf edene kadar git benzeşme, yumuşama falan bir şey öğren yazarı. insanlar en azından türkçe yi düzgün kullanarak övünüyorlar hacı.
  2 -3 ... komsunun uyuz cocugu
 9. 9.
  (bkz: #8700441)

  başı sağ olsun...
  1 ... cerquanne
 10. 10.
  (bkz: #8700441) başı sağ olsun. allah kalanlara uzun ömür versin.
  1 ... chero