1. 1.
    kişinin herhangi bir konudaki etkinliğini ve başarı düzeyini belirlemeye yönelik çalışmalardır. iş performansı hakkında bilgi edinmek, çalışanların iş tanımlarında saptanan standartlara ne ölçüde yaklaştığına ilişkin geri besleme sağlamak amacıyla yapılır.
    ... gonulcelen