1. .
    sarkık meme anlamına gelen ingilizce sözcük. pendulous breast olarak kullanılması dil bilgisi açısından daha anlamlı olmakla birlikte tits sözcüğünün daha yaygın kullanım alanı bulması nedeni ile bu şekilde tercil edilmiştir.
    ... konglamere lenf nodu