Advertisement

  1. .
    modern sanatın babası sayılan post-empresyonist FRANSIZ RESSAM.BiR AÇIK ARTTIRMADA suluboya tablosu 25,5 milyon dolara ALICI BULMUŞTUR.
    1 ... yalnis