1. 1.
    Parniler Hazar Denizi'nin güneyinde Panj Nehri çevresinde yaşamış olduğu düşünülen bir Doğu irani kavim. Bu halkın kökenlerinin güney Rusya olduğu, buradan iskitli kabileler ile birlikte iran'a göç ettiklerine inanılır. Milattan önce 3. yüzyılın ortalarına doğru Part ülkesini işgal eden Parniler, Yunan satraplarını bölgeden kovmuş ve iskitler ile beraber Arşak Hanedanı olarak da bilinen Part imparatorluğu'nun kurulmasına katkı sağlamışlardır.
    3 ... lin kuei