1. 1.
    iktisatta, bireyin amacının kar-fayda maksimizasyonu olduğu düşünülürse, bu amaca ulaşmak için tutarlı bir biçimde hareket edeceklerini öne süren bir anlayıştır, herbert simon'a göre, bu, son derece sakıncalı ve davranışlar hakkında, insanlarla ilgili gözlem yapmak gerekliliğinin getireceği güçlüklere katlanmadan tahmin yapılmasına olanak veren bir kavram.
    ... wad ar yu tolking ebat yu