1. 1.
  milletine hizmet etmeyi,
  hizmet olarak getirdiği yenilikleri o millete ikrammış gibi sunan,
  aldığı oyları millete hizmet olarak değil,
  kendisine oy verenleri yönetmek olarak gören kişi sıfatı.

  geçmişle hesaplaşmayı kendine dert edinmiş,
  gelecekte oy potansiyeli olarak gördüğü gençleri boş birer beyine dönüştürmeyi amaçlayan,
  halkı en uzak kutuplara ayırıp, belli kitleler için garanti oy tanımı yapan şerefsiz siyasetçilere denir.
  ... yani diyor ki