1. 1.
  töz, öz, varlık, varoluş, var-olan anlamlarına gelen latince kelime.

  ing. "substane", "existence".
  ... monsieur jean tarrou
 2. 2.
  Kelime yunancadir anlamıda töz demektir bitti. Özle karıştirmayin o ayri bir olay. Öz tözün sırtındadır kendi başına olamaz. Ben gelirken bir bordo ayakkabı gördüm desen herkes anlar ama bordo gördüm dersen mal gibi bakarlar suratına tek başına öz olmaz.
  Edit: Aristo, kategorilerde bu yüklemleri, on kategoriyi sayarken, tözü de sayar. Tabi büyük
  bir yanlış. Töz, değil tözün kategorileri söz konusu olan.
  2 ... semsir
 3. 3.
  aristoteles'in kategorilerinde en başta sayılan yüklemdir. (kategori yüklem demektir) ousia kelime anlamı olarak "töz"dür. lakin aristoteles'in bunu "kategoriler" ile birlikte sayması birçok kişi tarafından yanlış bulunur.

  ousia, çoğu zaman öz ile karıştırılır. bu konuda ayrım yapmak için şu söylenebilir: öz, töz olmadan düşünülemez. felsefede genel bir yanılgı "bir şeyi o şey yapan şey" öz'ü "bir şeyin olmasının temel sebebi" olan töz ile aynı sanmaktır.

  şimdi temelde töz kavramı birçok felsefi bağlamda farklılık gösterir. aristoteles'teki töz ile başka bir filozoftaki töz aynı olmayabilir. lakin bu sadece "yorumlanış" bakımından bir farklılıktır. basit bir şekilde töz, var olmak için başka şeye ihtiyaç duymayan, kendi varlığının nedeni olan ve algının ötesinde yatan gerçekliktir. öz ise bir şey ne ise onu o yapan özelliktir lakin töz'den öncesel değil, bilakis töze bağlı olarak.

  ousia'dan başka bir de parousia kelimesi vardır. o da başka bir başlıkta.
  4 ... st marcus poncirikos