bugün

enerji kaynağı olarak ya da küçük yapıtaşı molekülü olarak organik moleküllere ihtiyaç duymazlar. kendi enerjice zengin organik moleküllerini basit inorganik maddelerden sentezleme yeteneğindedirler. (örneğin; fototroflar ve kemotroflar)
kendi kendine yetmeyi öğrenmiş kanaatkar canlılardır.
ışık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürerek, organik olmayan maddelerden organik besin üretebilen canlılardır.
Kendi besinini kendi üreten canlı.
Otomatik - manuel terimlerinden yola cikarak aklinizda tu tabilirsiniz.
Bunu ot yemeyen zanneden kardeşlerimizin sayısı oldukça fazladır.
Kim lan bu ototrof. Kim he kimmm.
kendi besinini üretebilen ve inorganik maddelerin organik besin sentezleyebilen canlılardır. bu canlılar dışarıdan hazır organik besin almazlar.