bugün

entry'ler (10)

gayrisafi yurt içi hasıla

bir ülke sınırları dahilinde bellirli bir dönem içerisinde üretilen mal ve hizmetlerin parasal karşılığıdır.gsmh'ya bir ülke içerisinde faaliyet gösteren yabancı firmaların gelirleri dahil edilmezken gsyh'ya bunlar da dahil edilir.

gayrisafi milli hasıla

bir ekonomide belirli bir dönem içerisinde (ki bu genellikle 1 yıldır) üretilen toplam mal ve hizmetlerin parasal değerini ifade eder.

ototrof

enerji kaynağı olarak ya da küçük yapıtaşı molekülü olarak organik moleküllere ihtiyaç duymazlar. kendi enerjice zengin organik moleküllerini basit inorganik maddelerden sentezleme yeteneğindedirler. (örneğin; fototroflar ve kemotroflar)

geribesleme

geribesleme(feedback); iletişim sürecinde alıcının, kaynaktan gelen iletiye verdiği cevaba(tepkiye) denir.özellikle iletişimde "etki" araştırmaları üzerine çalışanlar için büyük önemi haiz bir kavramdır.

suskunluk sarmalı

(spiral of silence)neumann tarafından ortaya atılan ve bireylerin toplumdan dışlanma korkusu ile sürekli olarak toplumdaki siyasi temayülleri takip ettiklerini ve yine aynı korkudan dolayı bu temeyüllerin aksi yönde düşünseler dahi fikirlerinin açıklayamadıkları iddiasını öne süren kuram.

auschwitz

hitler almanyasının gayrı insani kamplarının en büyüğü.mayıs 1940 da kraköw'un 60 km güney batısındaki os wiecim'de kuruldu.günde 20 bin yahudinin yakılarak öldürüldüğü bu yerde 3 ya da 4 milyon yahudi can verdi.27 ocak 1945 te ruslar tarafından kurtarıldı.

jason bourne

robert ludlum'un yazdığı roman serisinin kahramanıdır.ludlum'un vefatından sonra hayranlarının baskısı üzerine seri eric van lustbader tarafından devam ettirilmiştir. kitaplardan üç tanesi senaryolarında değişiklikler yapılarak sinemaya uyarlanmıştır.sinemaya uyarlanan 3 filmde de jason bourne karekteri matt damon tarafından canlandırılmıştır.

prima facie

türkçeye "ilk izlenim,ilk intiba üzerine" gibi karşılıklarla çevirilebilecek olan latince kavram.

dustur

en yüce kaide,ilke,temel kural.genellikle etik de rastlanılan bir kavramdır ve diğer ahlak kurallarının kendisine yaslanabileceği,diğer bir deyişle kendisinden çıkarılabileceği kaynak ilkeyi ifade eder.

kültürel merkeziyetçilik

diğer toplumları değerlendirirken kendi toplumunun(ya da kültürünün) bakış açısını ölçü alan düşünce tarzıdır.bir diğer tanımı da "diğer toplumların, kendi toplumu için varolduğunu kabul eden görüş" şeklindedir.tdk bunun yerine budun bencilliği kavramını önermiştir ancak önerilen bu kavram benimsenmemiştir.