bugün

ototrof

enerji kaynağı olarak ya da küçük yapıtaşı molekülü olarak organik moleküllere ihtiyaç duymazlar. kendi enerjice zengin organik moleküllerini basit inorganik maddelerden sentezleme yeteneğindedirler. (örneğin; fototroflar ve kemotroflar)