bugün

Türk düşmanı bir devlettir.
Asker kaynağı anadoluydu lakin bütün yatırımlar bursa, Selanik, manastır ve istanbul a yapılıyordu. Hatta inebolu Kastamonu bile birçok Balkan şehrinden iyiydi.
osmanlı'nın asker kaynağını balkanlar oluşturur. anadolu askerleri toplam ordunun ancak 10 da 1'idir. osmanlı ordusunda en yaygın konuşulan dil türkçe'den sonra sırpça'dır. bunları öğrenin yarım yamalak bilgilerle tarih tartışmayın sonra.
çünkü asıl zenginlik balkanlar'daydı.
Asker kaynağı anadolu değildi diyenler ulan Balkanlarda Türkler % 40 çoğunluğu oluşturuyordu. Anadolu ise tamamen türktü. Anadolu beylerbeliğinin görevi asker yani tımar sistemiydi. Yeniçeri dediğin adamlar Türk bile değil.
Osmanlı'nın ne sikim olduğu belli değildir diye düzeltmek daha doğru olur

Kendini Romalı mı görüyor Pers mi görüyor türk mü görüyor o bile belli değil.
Timur'un Ankara Savaşı sonrası Safevi Tarikatına bıraktığı, Şiileştirilerek Osmanlı'ya misyoner olarak gönderilen 30.000 Türkmen çocuğunun yeterince müride ulaştıktan sonra 50.000 sivili 'sünni' olmaları nedeniyle katlettikleri Şahkulu isyanı göz önünde bulundurulursa daha iyi anlaşılacak olan önerme.

Osmanlıya duydukları düşmanlık nedeniyle ne söyleseler az aslında.

Benimde atalarım Şahkulu, Celali gibi isyanlara katılsaydı Osmanlıyı ve onun izlerini silmek için bu kadar uğraşır ve iftiralar atardım.

Osmanlı bir Anadolu devletiydi lakin Anadolu'ya Şiileştirilmiş iran Devşirmeleri misyoner olarak gönderildikten sonra bir şeyler değişti.

Osmanlıyı bunun için suçlayamazsınız. Eğer kendilerine kasa kasa altın yollayan ikinci Beyazıd'a karşı Şahkulu isyanını yapmasalardı şu an biz dünyanın yarısına hakimdik. Ama bazıları duramadı bir yerinde.
Osmanlı bir Anadolu devletidir. Balkanlar sürgün topraklarıydı. Şehzadeler yönetecek halkı tanımak için Anadoluda sancaklara çıkardı.
fatih kanunnamesinden sonra bütün her şey padişahın malı olunca ve eski türk ailelerinden olan Çandarlı ailesi de bitilince artık türklük mürklük bunlar hikaye bayramlardan törenlerde hikaye masal oldu bu bizzat Fatih eliyle yapıldı. Orta asyadan beraber geldikleri ağırlığı olan türk ailelerinin devlette askeriyede gücü ağırlığı fatih eliyle sonlandırıldı. bu tuhaf devlet tamamen padişahın ve ailesinin bekaası zenginliği keyfiyeti ve halk da onun tebaa sürüleri halinde devam etti. sonra iş tamamen aile içi kan davasına ve yüzyıllarca buna seyirci kalan esir bir millete dönüştü. her şey bu ailenin zenginliği ve keyfiyeti içindi halk sadece dolgu malzemesi ve savaşlarda kullanılacak ucuz asker yığınlarıydı. insanın paçavra kadar değeri yoktu.
osmanlının imparatorluk haline gelmesinde en büyük katkı sırp, bizans, bulgar vb devletlerin katkısı, bu balkanlar avrupa'lı halkların ellerinden alınan çocukların yeniçeri olarak yetiştirilip osmanlı ordusunun yapısının ana temeli oluşturulmuş ve aynı zamanda türk müslüman olmayan devlet adamları, hristiyan ve avrupalı askerlerdir.
bunlar sayesinde osmanlı imparatorluk olmuştur.
özellikle birinci kosova savaşında birinci murat kosova savaşında şehit edilmesi sonrası yaşananlara bakarsanız ne demek istediğim anlaşılır.
osmanlı bir balkan devletidir.
anadolu, osmanlı için vergi topladığı kelle eyaletiydi.

osmanlı eserlerini ve devlet anlayışını görmek isterseniz istanbul'a, trakya'ya, hicaz'a bakın.
Osmanlı Anadolu'nun batı yakasında kurulan, ama inşasını büyük oranda Balkanlar'da oluşturan buz gibi bir Balkan devleti idi.

Ki Osmanlı'nın Anadolu'ya tam anlamıyla hakim olabilmesi zaman almıştır.
ilk yıldırım döneminde kısa süreli hakim olsa da kısa sürede hakimiyeti kaybetmiş, tam hakimiyet ancak yükseliş döneminde yavuz sultan selim tarafından sağlanmıştır.

Oysa Balkanlar'daki kalıcı hakimiyet 2. Murad döneminde gerçekleşebilmiştir.
Osmanlı Anadolu'da kurulmasına rağmen Balkanlarda kalıcı hakimiyet sağlaması Anadolu'dan yaklaşık 70 sene önce gerçekleşmiştir.

Ayrıca bu durumu hizmetlerin çoğunun balkanlara yapılması ile de görebiliriz.

Yaklaşık 100 yıllık Anadolu Selçuklu hâkimiyeti dönemi eser sayısı Anadolu'ya yüzlerce yıl hâkim olmuş Osmanlı'dan daha fazla.
Bu da mı ilginç değil?
Osmanlının balkan devleti olduğu, artık üzerinde tartışılmayan konu. Anadolu devletiydi diyenler hangi kör kuyularda yaşıyor, merak konusu...
tarihi gerçek şu ki, Balkanlar elinden çıktığında osmanlı parçalandı. imparatorluk çöktü. tek başına bu durum bile Balkan tesirini göstermeye yeter. emperyal devlet modeli yani imparatorluk, kendi tebası dışında diğer halkları da nufuzuna ve yönetimine katarak büyüyerek olabilir. ayrıca, osmanlıda zirve noktasında olsa da bu sadece osmanlıya has bir yönetim tarzı da değildir. bu hunlarda da böyleydi büyük selçukluda da böyleydi diğerlerinde de. siz eğer baştan ulus devlet modelini kabul ederseniz, daima ufak kalmaya yada küçülmeye baştan razısınız demektir. bakın Amerika'ya kaç millet var görün. hakeza Rusya da öyle. ab ye bakın, hepsi aynı ırk mı, değil. zaten Anadolu coğrafyası ve halk mozaiği de ulus devlet kavramına aykırı. bugünün milliyetçiliği ulus devlet kavramı ekseninde şekillenmiş vaziyette. yani ırkçılık. yani böl parçala yoket, yada kontrollü yönet. hep devletçik olarak kal. ekonomin askeriyen siyasetin batının kontrolünde ve güdümünde kalsın. ondan sonra da demokrasi demokrasi diye anır dur.

neden birleşik krallık irlanda'ya iskoçyaya gallere v.b. özgürlüğünü vermiyor? ispanya Bask ve Katalan bölgesini bırakmıyor? niye Amerika zencilere fırsat vermiyor zulmediyor? kızılderilileri neden katlettiler? Amerikan halkının ne kadarı anglosakson? varlık sebebi bile masonlar. Amerika özgür bile değil. siyonizmin kölesi. halbuki biz 600 sene 7 kıtaya hükmettik, hiçbir halkı yok etmedik. bak hala bulgarlar Yunanlar Macarlar romenler Polonya ayakta. neden? adaletle yönetmek bizim işimiz çünkü. neymiş efendim, osmanlı imparatorluk olmuş da Anadolu'ya ehemmiyet vermemiş. bu fikir, batının bizim beynimize soktuğu bir fitne sadece. ırkçılığı körükleyerek bizim büyümemizi tekrar dünya hakimiyeti kurmamızı istemiyorlar. asıl mesele bu. yoksa kürtlere yada şuna buna bayıldıklarından hasta ve aşık olduklarından değil..
roma nasıl bir italyan devleti değil idiyse, osmanlı da bir anadolu devleti değildir.

Bir imparatorluktur osmanlı.

Çekirdek güç, elde ettiği toprakları elinde tutmak için taviz verir,bu eşyanın tabiatı gereğidir. Ne kadar tavizi ne için verir, konusu orada çok önemlidir.
Balkan devletidir amk. Anadolu her zaman ikinci planda kalmıştır. Kurulduğu yer değil, yöneldiği yer önemlidir. Hedef her zaman batı idi. Protokolde bile rumeli kazaskeri, anadolu kazaskerinden üstündü mq.
şimdi çandarlı ailesini gözönünde bulundurursak tahta geçme hırsı sevdasına bizans ile el ele verip osmanoğulları hanedanını tahttan indirip çandarlı sülalesini devletin başına geçirmeye çalışmıştır ama sizin türklerden kastınız yavuz sultan selimin iranın kuklası olan alevi türkmenleri katletmesi ise sizin tunceli aleviliğiniz ile türkmenleri bir tutmayın siz ermenisiniz sizin ne türklükle ne alivilikle alakanız yok.