1. 1.
    yeni bir yedinci nesil yazar. hoşgelmiş.
    ... sex and money