1. .
    kalay oksit katılarak donukla$tırılmı$ ya da kemik tozu katılarak yarı donuk hale getirilmi$ cam.. adamlar ne kasmı$lar be abi.
    ... ceviz agaci