Advertisement

  1. .
    6 yaşındaki bir çocuğun 1 milyon deme şekli. yediyüz sekizyüz dokuzyüz onyüz demiştir. vay vay vay.
    1 ... hebeley episode ii
  2. .
    "onyuz bin baloncuk yuttum" şeklinde bir reklamda kullanılan cümle.
    ... serpent