1. 1.
    alm. amca
    1 ... tabuttamenemenyapanimam
  2. 2.
    aynı zamanda alm. dayı.. *
    1 ... gamlibaykus