1. 1.
    radiohead'in ilk adı.

    grup üyeleri o sıralar sadece cuma günleri topla$ıp müzik yapabildikleri için bu ismi uygun görmü$ler.
    1 ... ceviz agaci