1. 1.
    ölüm olayını saptayacak ve defin ruhsatı yani cesedin gömülmesi için izin belgesi verecek hekimlerin çok dikkatli olması, olayı hafife almaması gerekir. yaşam fonksiyonlarının tümü kontrol edilirken yalancı ölüm kavramı akıldan çıkarılmamalıdır. böyle olgulara ölüm tanısı koyduktan sonra kişinin tekrar dirilmesi o tanıyı koyan hekim için pek hoş olmayacaktır. bu tür örneklere gerek yabancı literatürde gerekse ülkemizin ilginç gazete haberlerinde rastlanmaktadır. sağlıklı olarak görülen kişilerin birden bire girdiği kollaps, suda boğulma, elektrik çarpması, yeni doğan kişilerde ve anestezi altındaki kişilerde gelişen kollaps (içe dönme, çökme) durumlarının da yalancı ölüm olabileceği hatırlanmalı ve muayene son derece özenle yaplmalıdır.
    ... ditty