1. ?.
    Esas sermaye sistemine tâbi ortaklıklarda, ortaklarca taahhüt edilen sermayenin nakden ödenmiş kısmıdır.
    ... cell-im
  2. 1.
    anonim şirket ortakları tarafından sermaye olarak gösterilen paranın kanunen zorunlu olduğundan ödenmiş olan kısmını ifade eder.
    ... mahoni