1. 1.
    nükleotidin yapısında yer alan pürin veya primidin bazı ile riboz veya deoksiribozdan meydana gelen alt ünitedir.
    ... frozen hopes