1. 1.
    edebi birikimi olan seçici okurdur.*

    'nitelikli okur' kavramını hilmi yavuz diline dolamıştır.onun tanımıyla:

    Türkiyedeki nitelikli okur sayısının, taş çatlasa, 5000 i
    geçmediği ortadadır. Nitelikli okurun ayırdedici özelliği, edebiyatı hem geçmişi hem de şimdisiyle takip etmekte gösterdiği devamlılıktır. Nitelikli okur, edebiyatı televizyonlardan ya da gazetelerden izlemez; onun bilgilenme kaynağı, daha çok, sürekli olarak uğradığı kitapevleridir. Ve elbette, asıl önemlisi, nitelikli okurun kitap satın almasında belirleyici olanın, gözalıcı reklam kampanyaları, billboardlar, ipe sapa gelmez söyleşiler vs. değil, okurun kendisinin edebi beğenisidir. O beğeni de, edebiyat hayatının izlenmesindeki devamlıktan kaynaklanır. Nitelikliokur ile niteliksiz okur arasındaki fark, işte tastamam buradadır: ilkinde, kitap satın alma, bir devamlılık ve süreklilik gösterir, ikincisinin ise kitap satın alışında böyle bir devamlılık ve süreklilik yoktur. Arasıra kitap satın alır niteliksiz okur bunu da, kendi edebi beğenisi değil, reklam kampanyaları belirler.
    ... gourmont