1. 1.
    19. yüzyılın sonlarından itibaren yayımlanmaya başlanan yıllıklardır. el sanatları, meslekler, il dahilindeki yatırlar, ziyaret yerleri ve adlar bakımından önemlidir.
    1 ... jikase
  2. 2.
    (bkz: salname)
    ... luzumsuzbiliyorum