1. 1.
    toplumda olması gereken ancak aksine bulunması çok nadir nerdeyse soyu tükenmiş tür.
    2 ... trda
  2. 2.
    nesli hızla tükenen insanlardır.
    ... arabaciarabayatasget