1. 1.
    mukaddes sayılan değerlerin tümü.
    1 ... palta
  2. 2.
    Kutsal sayılan her türlü inanç ve davranış. Kudsi, temiz, pak, ari olan şeyler.
    ... patlamismisir