1. 1.
  her bendı beser mısradan olusmus bır dıvan edebıyatı nazım seklıdır.
  2 ... painkiller
 2. 2.
  arapça, hams, hums yani beşte bir, beş kökünde gelir. her bendi beşer mısradan oluşur. mütekerrir ve müzdevic olmak üzere iki şekli vardır.
  3 ... yasak merve
 3. 3.
  divan şiirinin bend esasına dayalı bir nazım şeklinin adıdır. muhammes 5 dizelik bir şiir parçasıdır. 4-8 bend arasında değişir. kafiye düzeni aaaaa-bbbaa... şeklinde gider. vezni aruzdur. her konuda yazılmıştır. fakat en çok felsefi ve tasavvufi konular işlemiştir. dili bu konulara bağlı olarak ağırdır.
  2 ... unique270
 4. 4.
  beş mısralık bendlerden oluşan divan edebiyatı nazım şekline denir.
  en az 4, en çok 8 bend arasında yazılmıştır. 12-13 bendler de görülür.
  2 -1 ... mishel
 5. 5.
  türk musikisinde XV. veya XVI. asırdan beri kullanılan bir usûldür. 32 zamanlıdır.
  ... cikita muz teoremi
 6. 6.
  her bentte 5 dize olacak divan nazım şekli.
  ... 1 beyaz ay