1. 1.
    divan şiirinde mısraları kafiyeli olmayan beyitlere verilen addır.Ferd diye de bilinir.
    1 ... kiraze
  2. 2.
    arapça tek (ferdileşmiş) anlamına gelen kelime.
    1 ... eurasian