1. 1.
    Tarikata giren derviş, mürit demektir.
    ... margerita