1. 1.
    monolog içerikli, salt kendi duygu ve düşüncelerini içeren, çevreyi dışlayan.
    ... asiti kaçmış kola