1. 1.
    Bir gazın mol sayısının, gazın içinde bulunduğu karışımın toplam mol sayısına oranı.
    1 ... mendoza
  2. 2.
    (bkz: avogadro sayisi)
    ... ankarakarakedisi