bugün

eski sınıf arkadaşımın yahudi olduktan sonra aldığı isim.
ibranice ''musa'' demektir galiba.
Moşe dir o. Şalom ve savannah ile.
Müslümanların musa hristiyanların moses dediği ismin ibranice adı.