1. 1.
  1-talk 2-jips 3-kalsit 4-florit 5-apatit 6-feldspat 7-kuvars 8-topaz 9-korund 10-elmas
  4 ... monolith
 2. 2.
  Belirli minerallerin sertliklerini ölçü olarak alan, mineral sertliğini pratik saptama usulüdür. Buna göre
  1- Talk
  2- jips (1.5-2 arasi) ve Halit (Kayatuzu - 2)
  3- Kalsit
  4- Florit
  5- apatit
  6- Ortoklas
  7- Kuvars
  8- Topaz
  9- Korund
  10- Elmas değerlerinde sertliği temsil ederler. Bu sayılar sertlik için bir ipucu niteliğinde olup, sayı aralıklarındaki sertlik farkları birbirlerine eşit değildir. Mesela elmas ile korendon arasındaki sertlik farkı korendon ile topas arasındaki sertlik farkının binlerce mislidir.
  3 -1 ... limon cicegi kolonyasi
 3. 3.
  friedrich mohs tarafından düzenlenen skala. bu skalaya göre her mineral kendinden önce yer alan mineralleri çizebilir. ayrıca sertliği saptanmak istenen bir mineralin konumunu belirlemek için de kullanılır. örneğin bir mineral kuvars mineralini çizip, topaz mineraline çiziliyorsa bu mineralin sertliği mohs' a göre 7-8 arasında bir değerdedir. kalsiti çizip, apatite çizilen bir mineralin sertlik değeri ise 4 kabul edilir. ancak bu, o mineralin fluorit olduğu anlamına gelmemelidir.
  3 ... whitewind
 4. 4.
  1824'te avusturyalı friedrich mohs tarafından rölatif olarak düzenlenen skaladır.
  1 ... muhendis tarihci